PuntCat The .Cat Registry Breaks 100k Domains Registry

It's only fair to share...Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Reddit0Buffer this page

.cat registry breaks 100 thousand domains registered

The .cat domain name registry has broken the 100 thousand domains registered mark. The milestone was reached last Friday evening and was made official Saturday.

The registry put out a release to celebrate the milestone and are confident in their claim that the .cat domain name is now the “go to” domain extension for Catalonia and Catalan speakers. This is exactly what Santi Ribera, the .cat CEO wanted:

We want the .cat domain to be the most widely used in Catalonia, as it is the one that best identifies the Catalan-speaking community online.

Hitting the milestone of course wasn’t that suprising. The registry was very aware that they were close to the mark back in December of last year.

Here’s the full release (in Catalan):

El català en l’àmbit digital està d’enhorabona: s’han registrat 100.000 dominis .cat. En 10 anys d’existència el .cat s’ha convertit en el domini de referència la territoris de parla catalana.

El president de la Fundació puntCAT, Ricard Huguet, ha agraït “a totes les persones, entitats i associacions que fa 10 anys van creure i van apostar pel que llavors semblava una entelèquia: aconseguir el primer domini a nivell mundial que estigués vinculat no a un país sinó a una comunitat i a una cultura: la comunitat, la llengua i la cultura catalanes. I a més a més que a nivell internacional, estigués reconegut al mateix nivell que els dominis que representen els estats. Ho vam aconseguir i entre tots l’hem fet créixer”.

El 2015 va ser l’any amb més registres de la història, amb més de 27.000 nous .cat, una xifra que supera fins i tot la del 2006, l’any en què es va posar en marxa el domini de la comunitat catalanoparlant i en el qual es van registrar 19.856 .cat.

El sector empresarial i la quota de mercat

Pel director de la Fundació puntCAT, Santi Ribera, “encara queda molta feina per fer: de fet, el 70% de la microempresa a Catalunya no té ni tan sols té lloc web. Un dels objectius de la Fundació és treballar per convertir el català en la llengua de referència en el món digital”.

Pel que fa a la tipologia d’usuaris, el .cat és un domini utilitzat majoritàriament per empreses, comerços i autònoms, ja que més del 60% dels llocs web amb una extensió .cat corresponen a aquests col·lectius. En referència a la seva participació de mercat a Catalunya, el .cat continua ocupant la tercera posició, amb una quota del 14%, darrere del .es (40%) i del .com (37%).

 

And my terrible translation (powered by Google translate and my terrible command of Catalan)

Catalan in the digital world is doing well: there are now 100,000 .cat domains registered. In 10 years of existence  the .cat domain extension has become the “go to” domain for Catalan-speaking territories.
Ricard Huguet, president of theFundació puntCAT , thanked “all the people, organizations and associations that 10 years ago  believed in and gambled on what then seemed like a wild dream: to the first domain extension in the world that was linked not to a country but a culture and a community, the community, language and culture. And besides that at international level, was recognized at the same level domains representing the states. We get together and we’ve grown. “
2015 was the year with the most registrations in history, with more than 27,000 new .cat domains, a figure that exceeds even 2006, the year that launched the field of Catalan-speaking community in which there were 19,856 cat.

The business sector and  market share
For Fundació puntCAT CEO Santi Ribera, “there is still much work to be done:  70% of micro-enterprises in Catalonia still don’t  even have a website. One of the goals of the Foundation is working to make the Catalan language the online language in the region. “
With respect to its users, the .cat domain is mostly used by companies, businesses and freelancers, as more than 60% of websites with a .cat extension correspond to these groups. The .cat domain is still the third biggest with a market share of 14%, behind the .es (40%) and .com (37%) in the Catalonian market.

Congratulations to all the .cat team!

 

It's only fair to share...Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Reddit0Buffer this page

, , , , , ,

Trackbacks/Pingbacks

  1. Congrats PuntCat: Over 100 Thousand .Cat Domains Registered - February 29, 2016

    […] to Santi and his team in Fundació puntCAT (the .cat domain registry). They’ve now got over 100 thousand .cat domains registered! (100,254 at time of […]

Powered by WordPress. Designed by WooThemes